Luận Văn Luận Án
420.71 DA 531i/ 13
The impact of explicit error correction on elementary level students writing performance at asemlink international language centre :
DDC 420.71
Tác giả CN Đào, Thị Thanh An
Nhan đề The impact of explicit error correction on elementary level students writing performance at asemlink international language centre : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Đào Thị Thanh An; Ng.h.d.: TS Lê Văn Canh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
Mô tả vật lý 65 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Ngôn ngữ ứng dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Canh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.014897
000 00000nam a2200000 4500
00147653
00251
00453280
008
0091 0
039|a20160707100517|badmin|c201404221601|dILIB|y201404221429|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|aeng
044##|avn
08214|214 ed.|a420.71|bDA 531i/ 13
1001#|aĐào, Thị Thanh An|eTác giả
24510|aThe impact of explicit error correction on elementary level students writing performance at asemlink international language centre : |bLuận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / |cĐào Thị Thanh An; Ng.h.d.: TS Lê Văn Canh
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2013
300##|a65 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
502##|aLuận văn (thạc sĩ)--Trường Đại học Vinh
504##|aPhụ lục: Cuối chính văn
650#4|aTiếng Anh
653##|aPhương pháp giảng dạy
653##|aNgôn ngữ ứng dụng
653##|aNgôn ngữ
653##|aTiếng Anh
653##|aNgữ pháp
653##|aLuận văn thạc sĩ
7001#|aLê, Văn Canh|cTS.|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.014897
890|a1|b2|c1|d0
910|bVân Anh
922|aPhòng đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.014897 Kho Luận Án 420.71 DA 531i/ 13 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1