Luận Văn Luận Án
428.4 NL 7193u/ 13
Using the brainstorming technique in teaching the reading skill to esp students at college :
DDC 428.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Liên
Nhan đề Using the brainstorming technique in teaching the reading skill to esp students at college : Luận văn thạc sĩ Giáo dục / Nguyễn Thị Liên; Ng.h.d.: Dr. Trần Thị Ngọc Yến
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
Mô tả vật lý 86 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Ngôn ngữ ứng dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hải Yến
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.014901
000 00000nam a2200000 4500
00147684
00251
00453315
008
0091 0
039|a20160707100623|badmin|c201404230745|dILIB|y201404221553|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|aeng
044##|avn
08214|214 ed.|a428.4|bNL 7193u/ 13
1001#|aNguyễn, Thị Liên|eTác giả
24510|aUsing the brainstorming technique in teaching the reading skill to esp students at college : |bLuận văn thạc sĩ Giáo dục / |cNguyễn Thị Liên; Ng.h.d.: Dr. Trần Thị Ngọc Yến
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2013
300##|a86 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
502##|aLuận văn (thạc sĩ)--Trường Đại học Vinh
504##|aPhụ lục: Cuối chính văn
650#4|aTiếng Anh
653##|aPhương pháp giảng dạy
653##|aNgôn ngữ ứng dụng
653##|aNgôn ngữ
653##|aTiếng Anh
653##|aNgữ pháp
653##|aLuận văn thạc sĩ
7001#|aTrần, Thị Hải Yến|cDr.|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.014901
890|a1|b0|c1|d0
910|bVân Anh
922|aPhòng đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.014901 Kho Luận Án 428.4 NL 7193u/ 13 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1