Sách
005.13 TO 118g/ 15
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C /
ISBN ISBN 978-604-923-159-9 Giá: 70.000 đ
DDC 005.13
Tác giả CN Trần, Thị Kim Oanh
Nhan đề Giáo trình ngôn ngữ lập trình C / Trần Thị Kim Oanh, Cao Thanh Sơn
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2015
Mô tả vật lý 249 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Cao, Thanh Sơn
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.022968-3017
000 00000nam a2200000 4500
00150682
0021
00456387
005202009251632
008 2015
0091 0
020##|aISBN 978-604-923-159-9|c70.000 đ
039|a20200925163214|bpvtho|c20200923161936|dpvtho|y201601070845|zPLBM
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a005.13|bTO 118g/ 15
1001#|aTrần, Thị Kim Oanh|eTác giả
24510|aGiáo trình ngôn ngữ lập trình C / |cTrần Thị Kim Oanh, Cao Thanh Sơn
260##|aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2015
300##|a249 tr. ; |c24 cm.
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 248|b08
650#4|aCông nghệ thông tin
653##|aGiáo trình
653##|aCông nghệ thông tin
653##|aNgôn ngữ lập trình
653##|aGiáo trình ĐHV
7001#|aCao, Thanh Sơn|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.022968-3017
890|a50|b254|c0|d0
910|bNhàn
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.023000 Kho Giáo trình 005.13 TO 118g/ 15 Giáo trình 50
2 GT.023001 Kho Giáo trình Giáo trình 2 Hạn trả:20-01-2021
3 GT.023002 Kho Giáo trình Giáo trình 3 Hạn trả:08-04-2021
4 GT.023003 Kho Giáo trình Giáo trình 4
5 GT.023004 Kho Giáo trình Giáo trình 5 Hạn trả:29-01-2021
6 GT.023005 Kho Giáo trình Giáo trình 6
7 GT.023006 Kho Giáo trình Giáo trình 7
8 GT.023007 Kho Giáo trình Giáo trình 8 Hạn trả:28-02-2021
9 GT.023008 Kho Giáo trình Giáo trình 9
10 GT.023009 Kho Giáo trình Giáo trình 10 Hạn trả:23-04-2021
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào