Giáo trình
660 NT 3672g/ 16
Giáo trình các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối :
ISBN Giá: 130 000 đồng
DDC 660
Tác giả CN Nguyễn, Tân Thành
Nhan đề Giáo trình các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối : Trong công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm / ThS Nguyễn Tân Thành, PGS.TS Trần Đình Thắng, PGS.TS Tôn Thất Minh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 395 tr. : Hình vẽ ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật hóa học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Công nghệ hóa học
Từ khóa tự do Công nghệ thực phẩm
Từ khóa tự do Kỹ thuật hóa học
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Trần, Đình Thắng
Tác giả(bs) CN Tôn, Thất Minh
Địa chỉ Kho Giáo trình(47): GT.023371-89, GT.023391-408, GT.023410-9
000 00000nam a2200000 4500
00150975
0023
00456682
005202009291454
008 2016
0091 0
020##|c130 000 đồng
039|a20200929145413|bpvtho|c20200929144315|dpvtho|y201603040939|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a660|bNT 3672g/ 16
1001#|aNguyễn, Tân Thành|eTác giả
24510|aGiáo trình các quá trình và thiết bị truyền nhiệt - chuyển khối : |bTrong công nghệ hóa học - công nghệ thực phẩm / |cThS Nguyễn Tân Thành, PGS.TS Trần Đình Thắng, PGS.TS Tôn Thất Minh
260##|aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2016
300##|a395 tr. : |bHình vẽ ; |c27 cm.
650#4|aKỹ thuật hóa học
653##|aGiáo trình
653##|aHóa học
653##|aCông nghệ hóa học
653##|aCông nghệ thực phẩm
653##|aKỹ thuật hóa học
653##|aGiáo trình ĐHV
7001#|aTrần, Đình Thắng|cPGS.TS|eTác giả
7001#|aTôn, Thất Minh|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(47): GT.023371-89, GT.023391-408, GT.023410-9
890|a47|b163|c0|d0
910|bVân Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.023371 Kho Giáo trình Giáo trình 1
2 GT.023372 Kho Giáo trình Giáo trình 2
3 GT.023373 Kho Giáo trình Giáo trình 3
4 GT.023374 Kho Giáo trình Giáo trình 4
5 GT.023375 Kho Giáo trình Giáo trình 5
6 GT.023376 Kho Giáo trình Giáo trình 6
7 GT.023377 Kho Giáo trình Giáo trình 7
8 GT.023378 Kho Giáo trình Giáo trình 8
9 GT.023379 Kho Giáo trình Giáo trình 9 Hạn trả:25-04-2021
10 GT.023380 Kho Giáo trình Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào