Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
344.01 NC 5321g/ 16
Giáo trình luật lao động Việt Nam /
ISBN 978-604-923-203-9 Giá: 60.000 VNĐ
DDC 344.01
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Chí
Nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam / Nguyễn Hữu Chí (Chủ biên), ThS Lê Văn Đức
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 318 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật lao động
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật lao động
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Đức
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.024192-271
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/gtluatlaodongvietnamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00152513
00231
00421D78DB9-4215-4240-8549-B4DAFB6C6444
005202012071028
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-203-9|c60.000 VNĐ
039|a20201207102822|bbmvananh|c20200915145915|dpvtho|y20161031142021|zbmngaduong
040|aVN
041 |avie
082 |a344.01|bNC 5321g/ 16|223 ed.
100 |aNguyễn, Hữu Chí|cPGS.TS.|eChủ biên
245 |aGiáo trình luật lao động Việt Nam / |cNguyễn Hữu Chí (Chủ biên), ThS Lê Văn Đức
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a318 tr. ; |c24 cm.
650 |aLuật lao động
653 |aGiáo trình
653 |aLuật pháp
653 |aLuật lao động
653|aViệt Nam
653|aPháp luật
700 |aLê, Văn Đức|cThS.|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.024192-271
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/gtluatlaodongvietnamthumbimage.jpg
890|a80|b577|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.024192 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 1
2 GT.024193 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 2
3 GT.024194 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 3 Hạn trả:11-02-2021
4 GT.024195 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 4 Hạn trả:10-04-2021
5 GT.024196 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 5 Hạn trả:01-04-2021
6 GT.024197 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 6 Hạn trả:01-04-2021
7 GT.024219 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 28
8 GT.024220 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 29 Hạn trả:25-04-2021
9 GT.024221 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 30 Hạn trả:12-06-2018
10 GT.024222 Kho Giáo trình 344.01 NC 5321g/ 16 Giáo trình 31 Hạn trả:09-04-2021
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào