Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
344.59701 NC 5321g/ 16
Giáo trình luật lao động Việt Nam /
ISBN 978-604-923-203-9 Giá: 60000 VNĐ
DDC 344.59701
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Chí
Nhan đề Giáo trình luật lao động Việt Nam / Nguyễn Hữu Chí ch.b., ThS Lê Văn Đức
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 318 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật lao động
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật lao động
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Đức
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.024192-271
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/gtluatlaodongvietnamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00152513
00231
00421D78DB9-4215-4240-8549-B4DAFB6C6444
005201610311425
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-203-9|c60000 VNĐ
039|a20161031142636|bbmngaduong|c20161031142127|dbmngaduong|y20161031142021|zbmngaduong
041 |avie
044 |aVN
082 |a344.59701|bNC 5321g/ 16|214 ed.
100 |aNguyễn, Hữu Chí|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình luật lao động Việt Nam / |cNguyễn Hữu Chí ch.b., ThS Lê Văn Đức
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a318 tr. ; |c24 cm.
650 |aLuật lao động
653 |aGiáo trình
653 |aLuật pháp
653 |aLuật lao động
700 |aLê, Văn Đức|cThS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.024192-271
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/gtluatlaodongvietnamthumbimage.jpg
890|a80|b523|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.024230 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 39 Hạn trả:13-06-2018
2 GT.024222 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 31 Hạn trả:08-04-2020
3 GT.024193 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 2
4 GT.024228 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 37
5 GT.024194 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 3
6 GT.024221 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 30 Hạn trả:12-06-2018
7 GT.024231 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 40
8 GT.024223 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 32
9 GT.024195 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 4
10 GT.024220 Kho Giáo trình 344.59701 NC 5321g/ 16 Giáo trình 29
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào