Sách
Giáo trình ngân hàng thương mại
Tác giả CN Tô Ngọc Hưng
Nhan đề Giáo trình ngân hàng thương mại
Thông tin xuất bản Dân Trí, 2014
Mô tả vật lý
Từ khóa tự do Nh thương mại
000 00000nam a2200000 a 4500
00153186
0021
0040C2CAB38-3D86-4DC1-9D55-2ABDE3B54594
008 2014 vm| vie
0091 0
039|y20161122075749|zttlan
100|aTô Ngọc Hưng
245|aGiáo trình ngân hàng thương mại
260|bDân Trí, |c2014
300|e372
653|aNh thương mại
890|c1|a0|b0|d8

Không tìm thấy biểu ghi nào