Sách
Giáo trình Lập dự án đầu tư
Tác giả CN Nguyễn Bạch Nguyệt và các tác giả khác
Nhan đề Giáo trình Lập dự án đầu tư
Thông tin xuất bản ĐHKTQD, 2005
Mô tả vật lý 503
Từ khóa tự do KT thương mại
000 00000nam a2200000 a 4500
00172929
0021
004D42E73EF-7A7A-421F-8A0B-9B7098AF4D82
005202110191501
008 2005 vm| vie
0091 0
039|a20211019150137|bttlan|y20161228163237|zttlan
100|aNguyễn Bạch Nguyệt và các tác giả khác
245|aGiáo trình Lập dự án đầu tư
260|bĐHKTQD, |c2005
300|a503
653|aKT thương mại
890|c1|a0|b0|d45

Không tìm thấy biểu ghi nào