Sách
Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học
Tác giả CN Lã Thị Bắc Lý
Nhan đề Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học
Thông tin xuất bản Giáo dục, 2008
Mô tả vật lý 124
Từ khóa tự do Giáo dục
000 00000nam a2200000 a 4500
00173191
0021
004F2118AFB-6FD9-4A5F-8438-1F376AD04F1A
008 2008 vm| vie
0091 0
039|y20161230084402|zttlan
100|aLã Thị Bắc Lý
245|aGiáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học
260|bGiáo dục, |c2008
300|a124
653|aGiáo dục
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào