Sách
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - tập 1
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - tập 1
Thông tin xuất bản Tài chính
Mô tả vật lý 173
Từ khóa tự do Kinh tế
000 00000nam a2200000 a 4500
00175959
0021
0042831A1FB-1225-42A0-927A-F7882085F31F
008 vm| vie
0091 0
039|y20170215153333|zttlan
100|aNguyễn Văn Tuấn
245|aGiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - tập 1
260|bTài chính
300|a173
653|aKinh tế
890|c1|a0|b0|d16

Không tìm thấy biểu ghi nào