Sách
346.07 BC 9739g/ 05
Giáo trình luật thương mại /
ISBN Giá: VNĐ
DDC 346.07
Tác giả CN Bùi Ngọc Cường
Nhan đề Giáo trình luật thương mại / TS Bùi Ngọc Cường, TS Đồng Ngọc Ba, ThS Vũ Đồng Hải Yến. T.1
Lần xuất bản In lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý 143.tr ; 24 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Luật thương mại
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00176564
0021
004594C67C8-7275-4D38-AF50-CD519D149F71
005201702221029
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|a20170222102918|bttlan|c20170222102637|dttlan|y20170222102437|zttlan
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.07|bBC 9739g/ 05|214 ed.
100 |aBùi Ngọc Cường|cTS|eChủ biên
245 |aGiáo trình luật thương mại / |cTS Bùi Ngọc Cường, TS Đồng Ngọc Ba, ThS Vũ Đồng Hải Yến. |nT.1
250 |aIn lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2005
300 |a143.tr ; |c24 cm
653 |aLuật
653 |aThương mại
653 |aLuật thương mại
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|c1|a0|b0|d19

Không tìm thấy biểu ghi nào