Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
336.2 G 434/ 17
Giáo trình hệ thống thuế Việt Nam /
ISBN 978-604-923-266-4 Giá: 60000 VNĐ
DDC 336.2
Nhan đề Giáo trình hệ thống thuế Việt Nam / Phạm Thị Thúy Hằng (chủ biên) ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 243 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Thuế
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mai Lê
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Kim Yến
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Nhật Linh
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.026298-377
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/hethongthuethumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00178144
00231
0047107EC90-A60B-4818-AE1D-F4D20DCF1AEA
005202009220941
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-266-4|c60000 VNĐ
039|a20200922094128|bbmyen|c20200917093712|dbmyen|y20170403141626|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a336.2|bG 434/ 17|214 ed.
245 |aGiáo trình hệ thống thuế Việt Nam / |cPhạm Thị Thúy Hằng (chủ biên) ...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2017
300 |a243 tr. ; |c27 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.242-243|b18
650 |aThuế
653 |aKinh tế
653 |aThuế
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aPhạm, Thị Thúy Hằng|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thị Mai Lê|eTác giả
700 |aPhạm, Thị Kim Yến|eTác giả
700|aPhan, Thị Nhật Linh|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.026298-377
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/hethongthuethumbimage.jpg
890|a80|b279|c1|d41
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.026301 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 4 Hạn trả:14-10-2020
2 GT.026303 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 6 Hạn trả:18-08-2022
3 GT.026308 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 11 Hạn trả:18-08-2022
4 GT.026298 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 1 Hạn trả:18-08-2022
5 GT.026300 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 3
6 GT.026307 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 10
7 GT.026306 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 9 Hạn trả:14-09-2022
8 GT.026302 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 5
9 GT.026299 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 2
10 GT.026304 Kho Giáo trình 336.2 G 434/ 17 Giáo trình 7
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8