Sách
Cơ sở dữ liệu Phần II Ngôn ngữ SQL
Tác giả CN GV. Phạm Thị Hoàng Nhung
Nhan đề Cơ sở dữ liệu Phần II Ngôn ngữ SQL
Thông tin xuất bản Đại học Thủy Lợi, 2008
Mô tả vật lý
Từ khóa tự do CNTT
000 00000nam a2200000 a 4500
00179397
0021
004DC123A22-4530-4FCE-B133-841214A34741
008 2008 vm| vie
0091 0
039|y20170413093251|zttlan
100|aGV. Phạm Thị Hoàng Nhung
245|aCơ sở dữ liệu Phần II Ngôn ngữ SQL
260|bĐại học Thủy Lợi, |c2008
300|e64
653|aCNTT
890|c1|a0|b0|d31

Không tìm thấy biểu ghi nào