Sách
Giáo trình kế toán hành chánh sự nghiệp
Tác giả CN Phan Đình Ngân
Nhan đề Giáo trình kế toán hành chánh sự nghiệp
Thông tin xuất bản Đại học Huế, 2007
Mô tả vật lý
Từ khóa tự do Kế toán ngân hàng
000 00000nam a2200000 a 4500
00179523
0021
004EDB0FF42-1827-4F7F-8D47-8898C38C998F
008 2007 vm| vie
0091 0
039|y20170413103615|zttlan
100|aPhan Đình Ngân
245|aGiáo trình kế toán hành chánh sự nghiệp
260|bĐại học Huế, |c2007
300|e294
653|aKế toán ngân hàng
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào