Luận Văn Luận Án
324.2597071 TN 5769p/ 16
Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đội ngũ cán bộ Đảng viên trẻ diện huyện ủy quản lý tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 324.2597071
Tác giả CN Trương, Ngọc Thanh Nhân
Nhan đề Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đội ngũ cán bộ Đảng viên trẻ diện huyện ủy quản lý tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: 60.31.02.01 / Trương Ngọc Thanh Nhân; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Lương Bằng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 120 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Dân tộc
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Đảng viên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lương Bằng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.017226
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/la/la.226thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00180793
00251
00446F88445-FA30-42A7-8B27-D0754F47DB5D
005201704251511
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|y20170425151138|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a324.2597071|bTN 5769p/ 16|214 ed.
100 |aTrương, Ngọc Thanh Nhân|eTác giả
245 |aPhát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đội ngũ cán bộ Đảng viên trẻ diện huyện ủy quản lý tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Chính trị học: 60.31.02.01 / |cTrương Ngọc Thanh Nhân; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Lương Bằng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a120 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 116-120|b65
650 |aVăn hóa
653 |aChính trị
653 |aDân tộc
653 |aVăn hóa
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aĐảng viên
700 |aNguyễn, Lương Bằng|cPGS.TS|eNg.h.d.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.017226
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/la/la.226thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017226 Kho Luận Án 324.2597071 TN 5769p/ 16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1