Luận Văn Luận Án
510 TT 6279v/ 16
Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học giải tích 12 ở trường trung học phổ thông :
DDC 510
Tác giả CN Trương, Quốc Toản
Nhan đề Vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học giải tích 12 ở trường trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán: 60.14.01.11 / Trương Quốc Toản; Ng.h.d.: TS Phạm Xuân Chung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 118 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuân Chung
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.017344
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.017344thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00180909
00251
004F3FE3E3A-D883-4AC9-88B7-ABB67F7237D0
005201705031001
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|y20170503100130|zbmthuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bTT 6279v/ 16|214 ed
100 |aTrương, Quốc Toản|eTác giả
245 |aVận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học giải tích 12 ở trường trung học phổ thông : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán: 60.14.01.11 / |cTrương Quốc Toản; Ng.h.d.: TS Phạm Xuân Chung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a118 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aThư mục: tr.99-118|b50
650 |aToán học
653 |aTrung học phổ thông
653 |aGiải tích
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aPhạm, Xuân Chung|cTS|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.017344
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thuong/luận án 2016/la.017344thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d30
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017344 Kho Luận Án 510 TT 6279v/ 16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1