Luận Văn Luận Án
420.71 LT 434t/ 16
The 4/3/2 technique in teaching the speaking skill to efl learners at high school :
DDC 420.71
Tác giả CN Luong, Thi Thien
Nhan đề The 4/3/2 technique in teaching the speaking skill to efl learners at high school : Master's thesis in education. Field: Theory and Methodology of English Language Teaching. Code: 60.14.01.11 / Luong Thi Thien; Supervisor: Dr .Tran Thi Ngoc Yen
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 62 p. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Ministry of education and training vinh university
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Tran, Thi Ngoc Yen
Địa chỉ
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la.017082thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181117
00251
0048B5E66FA-26FF-4171-BB45-EC7EC84649EF
005201705111456
008160608s2016 vm vie
0091 0
039|a20170511145625|bbmhagiang|y20170511145147|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.71|bLT 434t/ 16|214 ed.
100 |aLuong, Thi Thien|eAuthor
245 |aThe 4/3/2 technique in teaching the speaking skill to efl learners at high school : |bMaster's thesis in education. Field: Theory and Methodology of English Language Teaching. Code: 60.14.01.11 / |cLuong Thi Thien; Supervisor: Dr .Tran Thi Ngoc Yen
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a62 p. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Ministry of education and training vinh university
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2016
504 |aIndex: p.60-63|b30
650 |aTiếng anh
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTiếng anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgoại ngữ
700 |aTran, Thi Ngoc Yen|eSupervisor|cDr.
852 |aThư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la.017082thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.017082 Kho Luận Án 420.71 LT 434t/ 16 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1