Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
514 G 3498/ 17
Giáo trình Tôpô đại cương :
ISBN 978-604-923-264-0 Giá: 50000 VNĐ
DDC 514
Nhan đề Giáo trình Tôpô đại cương : Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Toán / PGS.TS. Trần Văn Ân ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ an, 2017
Mô tả vật lý 143 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Quang
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Ân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Bích
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.026916-95
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttopodaicuongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181620
00231
0049FE3AC6B-E452-452D-8909-6D16DF4F3B86
005201805241555
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-264-0|c50000 VNĐ
039|a20180524155549|bpvhang|c20170921174743|dbmhagiang|y20170920155704|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a514|bG 3498/ 17|214 ed.
245 |aGiáo trình Tôpô đại cương : |bDành cho sinh viên ngành Sư phạm Toán / |cPGS.TS. Trần Văn Ân ...[và những người khác]
260 |bNghệ an, |c2017
300 |a143 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aĐại số
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Văn Dũng|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Hữu Quang|cPGS.TS|eTác giả
700 |aTrần, Văn Ân|cPGS.TS|eChủ biên
700|aNguyễn, Ngọc Bích|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.026916-95
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttopodaicuongthumbimage.jpg
890|a80|b204
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.026992 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 78 Hạn trả:15-12-2018
2 GT.026993 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 79
3 GT.026994 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 79
4 GT.026995 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 80
5 GT.026959 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 45
6 GT.026971 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 57 Hạn trả:10-10-2018
7 GT.026958 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 44
8 GT.026979 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 65 Hạn trả:21-09-2018
9 GT.026967 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 53
10 GT.026988 Kho Giáo trình 514 G 3498/ 17 Giáo trình 74
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào