Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
658.15 G 3489/ 17
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp /
ISBN 978-604-923-294-7 Giá: 56000 VNĐ
DDC 658.15
Nhan đề Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / TS. Đặng Thành Cương ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ an : Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 207 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Đặng, Thành Cương
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Ngọc Hân
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Anh Giang
Địa chỉ Kho Giáo trình(79): GT.027206-21, GT.027223-85
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ttlan/giaotrinhquantridangthanhchuongthumbimage.jpg
000 00000njm#a2200000ua#4500
00181623
00231
00444593A30-130B-4965-ADD5-BD01A0B7ACC6
005202210071542
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-294-7|c56000 VNĐ
039|a20221007154303|bttlan|c20200915152450|dbmyen|y20170921081219|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a658.15|bG 3489/ 17|214 ed.
245 |aGiáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / |cTS. Đặng Thành Cương ...[và những người khác]
260 |aNghệ an : |bĐại học Vinh, |c2017
300 |a207 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.206 -207|b22
650 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản trị
653 |aTài chính
653 |aDoanh nghiệp
653 |aGiáo trình ĐHV
653|aKinh tế
700 |aĐặng, Thành Cương|cTS|eChủ biên
700 |aĐoàn, Thị Ngọc Hân|cThS|eTác giả
700 |aTrịnh, Thị Hằng|cThS|eTác giả
700|aNguyễn, Thị Anh Giang|cThS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(79): GT.027206-21, GT.027223-85
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ttlan/giaotrinhquantridangthanhchuongthumbimage.jpg
890|a79|b672|c1|d412
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.027206 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 1 Hạn trả:12-10-2023
2 GT.027207 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 2 Hạn trả:12-10-2023
3 GT.027208 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 3 Hạn trả:05-10-2023
4 GT.027209 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 4
5 GT.027210 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 5 Hạn trả:09-12-2023
6 GT.027211 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 6
7 GT.027212 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 7
8 GT.027213 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 8
9 GT.027214 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 9
10 GT.027215 Kho Giáo trình 658.15 G 3489/ 17 Giáo trình 10 Hạn trả:08-12-2023
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8