Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
346 LA 1g/ 17
Giáo trình tư pháp quốc tế /
ISBN 978-604-923-312-8 Giá: 76000 VNĐ
DDC 346
Tác giả CN Lê, Thị Hoài Ân
Nhan đề Giáo trình tư pháp quốc tế / TS LêThị Hoài Ân (chủ biên), TS Nguyễn Hồng Bắc
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 298 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Bắc
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.027286-365
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttuphapquoctethumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181631
00231
004A002BD35-0708-4E4A-B57F-BD4BF8EED038
005201709211729
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-312-8|c76000 VNĐ
039|a20170921172936|bbmhagiang|y20170921170559|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a346|bLA 1g/ 17|214ed.
100 |aLê, Thị Hoài Ân|cTS|eTác giả
245 |aGiáo trình tư pháp quốc tế / |cTS LêThị Hoài Ân (chủ biên), TS Nguyễn Hồng Bắc
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2017
300 |a298 tr. ; |c27 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.297 - 298|b20
650 |aLuật pháp
653 |aLuật
653 |aLuật pháp
653 |aQuốc tế
653 |aTư pháp
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Hồng Bắc|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.027286-365
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gttuphapquoctethumbimage.jpg
890|a80|b737
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.027339 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 54 Hạn trả:27-03-2019
2 GT.027337 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 52 Hạn trả:13-06-2018
3 GT.027346 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 61 Hạn trả:26-12-2017
4 GT.027340 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 55 Hạn trả:03-04-2020
5 GT.027332 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 47 Hạn trả:19-06-2020
6 GT.027351 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 66 Hạn trả:13-09-2019
7 GT.027343 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 58 Hạn trả:23-04-2020
8 GT.027361 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 76
9 GT.027342 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 57
10 GT.027363 Kho Giáo trình 346 LA 1g/ 17 Giáo trình 78
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào