Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
370.71 PH 9361g/ 16
Giáo trình Giáo dục học :
ISBN Giá: VNĐ
DDC 370.71
Tác giả CN Phạm, Minh Hùng
Nhan đề Giáo trình Giáo dục học : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm / PGS.TS Phạm Minh Hùng, PGS.TS Nguyễn Thị Hường, PGS.TS Thái Văn Thành
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2016
Mô tả vật lý 286 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Thái, Văn Thành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.023741-820
000 00000nam#a2200000ua#4500
00181786
00231
004D8DD14DD-7230-4068-9B0A-A7F778F93FB4
005202209281030
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|a20220928103019|bbmvananh|c20201202090447|dpvhang|y20171201140215|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a370.71|bPH 9361g/ 16|223 ed.
100 |aPhạm, Minh Hùng|cPGS.TS|eTác giả
245 |aGiáo trình Giáo dục học : |bDùng cho sinh viên ngành sư phạm / |cPGS.TS Phạm Minh Hùng, PGS.TS Nguyễn Thị Hường, PGS.TS Thái Văn Thành
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2016
300 |a286 tr. ; |c24 cm.
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo trình
653 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục học
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aThái, Văn Thành|cPGS.TS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Hường|cPGS.TS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.023741-820
890|a80|b151|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.023759 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 19 Hạn trả:06-10-2022
2 GT.023760 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 20 Hạn trả:06-10-2022
3 GT.023761 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 21 Hạn trả:05-10-2022
4 GT.023762 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 22 Hạn trả:05-10-2022
5 GT.023763 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 23 Hạn trả:05-10-2022
6 GT.023764 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 24 Hạn trả:29-09-2022
7 GT.023765 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 25 Hạn trả:06-10-2022
8 GT.023766 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 26 Hạn trả:06-10-2022
9 GT.023767 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 27 Hạn trả:06-10-2022
10 GT.023768 Kho Giáo trình 370.71 PH 9361g/ 16 Giáo trình 28
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào