Sách
398.41 TL 7559h/ 13
Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam /
ISBN 978-604-930-615-0
DDC 398.41
Tác giả CN Trần, Gia Linh
Nhan đề Huyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh
Thông tin xuất bản Hà nội : Thời đại, 2013
Mô tả vật lý 242 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Tín ngưỡng
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Phồn thực
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004241
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004241thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185087
0021
0041B26C93B-009C-4E9A-92DC-ED2678278CD7
005201901021039
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |a978-604-930-615-0
039|a20190102103859|bpvhang|c20181109084054|dbmvananh|y20181010145711|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a398.41|bTL 7559h/ 13|223 ed.
100 |aTrần, Gia Linh|eTác giả
245 |aHuyền thoại mẹ và tín ngưỡng phồn thực trong văn hóa dân gian Việt Nam / |cTrần Gia Linh
260 |aHà nội : |bThời đại, |c2013
300 |a242 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aTín ngưỡng
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
653 |aPhồn thực
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004241
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004241thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004241 Ban Khoa học Xã hội 398.41 TL 7559h/ 13 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào