Sách
390.09597 PH 1981h/ 15
Hồn quê làng Phú Ninh :
ISBN 978-604-902-731-4
DDC 390.09597
Tác giả CN Phan, Bá Hàm
Nhan đề Hồn quê làng Phú Ninh : Xã Khánh Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An trước cách mạng tháng Tám / Phan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 294 tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tâm Cẩn
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004227
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004227thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185090
0021
0048712DD07-28D8-4E3A-AF5B-BFCD79B8C149
005201811081643
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |a978-604-902-731-4
039|a20181108164315|bbmvananh|y20181010150653|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a390.09597|bPH 1981h/ 15|223 ed.
100 |aPhan, Bá Hàm|eTác giả
245 |aHồn quê làng Phú Ninh : |bXã Khánh Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An trước cách mạng tháng Tám / |cPhan Bá Hàm, Nguyễn Tâm Cẩn
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a294 tr. ; |c21cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aSách biếu
653 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
700 |aNguyễn, Tâm Cẩn|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004227
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004227thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004227 Ban Khoa học Xã hội 390.09597 PH 1981h/ 15 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào