Sách
390 BT 3672q/ 15
Quan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay(Cao Lan-Sán Chí) với dân tộc kinh(Việt) /
DDC 390
Tác giả CN Bùi, Quang Thanh
Nhan đề Quan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay(Cao Lan-Sán Chí) với dân tộc kinh(Việt) / Bùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015
Mô tả vật lý 254 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc ít người
Từ khóa tự do Truyền thống
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Cao Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004542
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004542thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185104
0021
004AD49B505-CCDC-440A-8FFF-0F2D3732E22A
005201901021220
008160608s2015 vm vie
0091 0
039|a20190102122021|bpvhang|y20181012085826|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a390|bBT 3672q/ 15|2Tác giả
100 |aBùi, Quang Thanh|eTác giả
245 |aQuan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay(Cao Lan-Sán Chí) với dân tộc kinh(Việt) / |cBùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Thu Hương
260 |aHà Nội : |bKhoa học xã hội, |c2015
300 |a254 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aDân tộc ít người
653 |aTruyền thống
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
653|aCao Lan
700 |aNguyễn Thị Thu Hương|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004542
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004542thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004542 Ban Khoa học Xã hội 390 BT 3672q/ 15 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào