Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
372.7 NG 433g/ 18
Giáo trình phương pháp dạy học toán ở tiểu học :
ISBN 978-604-923-397-5 Giá: 56.000 VNĐ
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Châu Giang
Nhan đề Giáo trình phương pháp dạy học toán ở tiểu học : (Dành cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học) / TS Nguyễn Thị Châu Giang(chủ biên), ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Trịnh Công Sơn
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 239 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Môn Toán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phương Nhung
Tác giả(bs) CN Trịnh, Công Sơn
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.028914-93
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/gt 2018/phuongphapdayhoctoanotieuhocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00186651
00231
004967833D5-5CE6-47D7-BC9C-05D1A5EBC4A4
005202009291541
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-397-5|c56.000 VNĐ
039|a20200929154133|bpvtho|c20200910150506|dpvphuong|y20181114155540|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a372.7|bNG 433g/ 18|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Châu Giang|cTS|eChủ biên
245 |aGiáo trình phương pháp dạy học toán ở tiểu học : |b(Dành cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học) / |cTS Nguyễn Thị Châu Giang(chủ biên), ThS Nguyễn Thị Phương Nhung, ThS Trịnh Công Sơn
260 |aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2018
300 |a239 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: Tr. 237-239|b28
650 |aGiáo dục tiểu học
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aMôn Toán
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aNguyễn, Thị Phương Nhung|cThS|eTác giả
700 |aTrịnh, Công Sơn|cThS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.028914-93
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/gt 2018/phuongphapdayhoctoanotieuhocthumbimage.jpg
890|a80|b21|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.028914 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 1
2 GT.028915 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.028916 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.028917 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.028918 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.028919 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.028920 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.028921 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.028922 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.028923 Kho Giáo trình 372.7 NG 433g/ 18 Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8