Giáo trình
306.4819 DS 2551g/ 17
Giáo trình Văn hóa du lịch /
ISBN 9786045986516 Giá: 57.000 VNĐ
DDC 306.4819
Tác giả CN Dương, Văn Sáu
Nhan đề Giáo trình Văn hóa du lịch / TS Dương Văn Sáu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 315 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học văn hóa Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Du lịch
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.029332-51
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/gt 2018/gt.029351thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00186728
0023
00493AFD136-6793-447C-B61B-0E626CB6AF17
005202009070837
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045986516|c57.000 VNĐ
039|a20200907083721|bpvtho|c20191206103458|dbmvananh|y20181213092512|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
044 |aVN
082 |a306.4819|bDS 2551g/ 17|223 ed.
100 |aDương, Văn Sáu|cTS|eTác giả
245 |aGiáo trình Văn hóa du lịch / |cTS Dương Văn Sáu
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a315 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học văn hóa Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: Tr. 312-315|b47
650 |aVăn hóa
653 |aGiáo trình
653 |aVăn hóa
653 |aDu lịch
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.029332-51
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/gt 2018/gt.029351thumbimage.jpg
890|a20|b28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.029335 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 4
2 GT.029337 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 6
3 GT.029348 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 17 Hạn trả:27-11-2020
4 GT.029347 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 16 Hạn trả:04-12-2020
5 GT.029345 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 14 Hạn trả:19-12-2020
6 GT.029351 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 20 Hạn trả:08-11-2020
7 GT.029349 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 18 Hạn trả:18-12-2020
8 GT.029346 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 15 Hạn trả:19-12-2020
9 GT.029344 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 13 Hạn trả:18-12-2020
10 GT.029350 Kho Giáo trình 306.4819 DS 2551g/ 17 Giáo trình 19 Hạn trả:08-11-2020
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào