Luận Văn Luận Án
005.1 NĐ 682n/ 18
Nghiên cứu và đánh giá một số thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu trò chơi Caro :
DDC 005.1
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Đông
Nhan đề Nghiên cứu và đánh giá một số thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu trò chơi Caro : Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin: 8.48.02.01 / Nguyễn Hoàng Đông; Ng.h.d.: TS Cao Thanh Sơn
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 52 tr. : Hình vẽ ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Dữ liệu
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Phân lớp
Tác giả(bs) CN Cao, Thanh Sơn
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.019513
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019513thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187431
00251
00480867272-7416-44C7-B3C3-E20BCA08C0E4
005201904100926
008160608s2018 vm vie
0091 0
039|y20190410092613|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a005.1|bNĐ 682n/ 18|223 ed.
100 |aNguyễn, Hoàng Đông|eTác giả
245 |aNghiên cứu và đánh giá một số thuật toán phân lớp trên tập dữ liệu trò chơi Caro : |bLuận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin: 8.48.02.01 / |cNguyễn Hoàng Đông; Ng.h.d.: TS Cao Thanh Sơn
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a52 tr. : |bHình vẽ ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 52|b9
650 |aTin học
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aDữ liệu
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aPhân lớp
700 |aCao, Thanh Sơn|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.019513
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019513thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.019513 Kho Luận Án 005.1 NĐ 682n/ 18 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1