• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 807 TN 5769d/ 18
    Nhan đề: Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở Trường Trung học phổ thông :

DDC 807
Tác giả CN Trương, Thị Thanh Nhâm
Nhan đề Dạy đọc hiểu văn bản thông tin ở Trường Trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8.14.01.11 / Trương Thị Thanh Nhâm. Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 133 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Hạnh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.019538
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019538thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187500
00251
004B6436928-E4A9-45F4-9B10-FDB9F08BBD45
005201904110920
008160608s2018 vm vie
0091 0
039|y20190411092035|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a807|bTN 5769d/ 18|223 ed.
100 |aTrương, Thị Thanh Nhâm|eTác giả
245 |aDạy đọc hiểu văn bản thông tin ở Trường Trung học phổ thông : |bLuận văn Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8.14.01.11 / |cTrương Thị Thanh Nhâm. Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a133 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2018
504 |aThư mục: tr. 121-133|b58
650 |aVăn học
653 |aVăn học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aVăn bản
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aThông tin
700 |aNguyễn, Văn Hạnh|eNg.h.d.|cPGS.TS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.019538
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019538thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.019538 Kho Luận Án 807 TN 5769d/ 18 Luận văn, Luận án 1
Comment