ISBN 978-604-923-435-4 Giá: 50.000 VNĐ
DDC 354
Nhan đề Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế : (Dùng cho đào tạo đại học các khối ngành khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh và quản lý) / TS Trần Thị Hoàng Mai(Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 283 tr. : Minh họa ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Thái, Thị Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hoàng Mai
Tác giả(bs) CN Đào, Quang Thắng
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.029505-84
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gtquanlynhanuocvekinhtethumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187559
00231
004631676DF-9E42-4057-8A95-E43E1C790D0F
005202009180839
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-435-4|c50.000 VNĐ
039|a20200918083902|bbmyen|c20200916085646|dpvtho|y20190416102656|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a354|bG 434/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình quản lý nhà nước về kinh tế : |b(Dùng cho đào tạo đại học các khối ngành khoa học xã hội và hành vi, kinh doanh và quản lý) / |cTS Trần Thị Hoàng Mai(Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2019
300 |a283 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: Tr. 283|b17
650 |aKinh tế
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aNhà nước
653 |aQuản lí
653|aGiáo trình ĐHV
700 |aThái, Thị Kim Oanh|cTS|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Thúy Quỳnh|cTS|eTác giả
700 |aTrần, Thị Hoàng Mai|cTS|eChủ biên
700|aĐào, Quang Thắng|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.029505-84
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gtquanlynhanuocvekinhtethumbimage.jpg
890|a80|b292|c1|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GT.029531 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 27
2 GT.029581 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 77 Hạn trả:02-03-2023
3 GT.029554 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 50 Hạn trả:02-03-2023
4 GT.029512 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 8 Hạn trả:02-03-2023
5 GT.029550 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 46 Hạn trả:09-03-2023
6 GT.029533 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 29 Hạn trả:15-04-2023
7 GT.029579 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 75 Hạn trả:12-11-2023
8 GT.029549 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 45 Hạn trả:07-02-2024
9 GT.029526 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 22 Hạn trả:07-02-2024
10 GT.029576 Kho Giáo trình 354 G 434/ 19 Giáo trình 72 Hạn trả:11-02-2024
Comment