Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
495.179597 HC 222g/ 19
Giáo trình từ Hán - Việt :
ISBN 978-604-923-439-2 Giá: 60.000 VNĐ
DDC 495.179597
Tác giả CN Hoàng, Trọng Canh
Nhan đề Giáo trình từ Hán - Việt : (Dùng cho cao học ngành ngữ văn và sư phạm giáo dục tiểu học) / PGS.TS Hoàng Trọng Canh (Chủ biên), TS Trịnh Thị Mai
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 227 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Từ gốc Hán
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thị Mai
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.029585-634
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gttuhanvietthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187561
00231
00471373172-581F-4E5C-AA39-5975D181FC7C
005202101221522
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-439-2|c60.000 VNĐ
039|a20210122152215|bbmvananh|c20200904101255|dpvtho|y20190416142156|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a495.179597|bHC 222g/ 19|223 ed.
100 |aHoàng, Trọng Canh|cPGS.TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình từ Hán - Việt : |b(Dùng cho cao học ngành ngữ văn và sư phạm giáo dục tiểu học) / |cPGS.TS Hoàng Trọng Canh (Chủ biên), TS Trịnh Thị Mai
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a227 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: Tr. 221-225|b61
650 |aNgôn ngữ
653 |aGiáo dục tiểu học
653 |aGiáo trình
653 |aNgôn ngữ
653 |aNgữ văn
653 |aTừ gốc Hán
653|aGiáo trình ĐHV
700 |aTrịnh, Thị Mai|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.029585-634
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gttuhanvietthumbimage.jpg
890|a50|b95|c2|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.029634 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 50 Hạn trả:08-10-2023
2 GT.029585 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 1 Hạn trả:05-10-2023
3 GT.029586 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 2
4 GT.029587 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 3 Hạn trả:27-12-2023
5 GT.029588 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 4 Hạn trả:07-10-2023
6 GT.029589 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 5 Hạn trả:13-10-2023
7 GT.029590 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 6 Hạn trả:08-10-2023
8 GT.029591 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 7 Hạn trả:05-10-2023
9 GT.029592 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 8 Hạn trả:03-12-2023
10 GT.029593 Kho Giáo trình 495.179597 HC 222g/ 19 Giáo trình 9 Hạn trả:13-10-2023
  1  2  3  4  5 of 5