Luận Văn Luận Án
340.07 ĐH 987g/ 18
Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An :
DDC 340.07
Tác giả CN Đậu, Thị Thu Huyền
Nhan đề Giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: 8.31.02.01 / Đậu Thị Thu Huyền; Ng.h.d.: TS Vũ Thị Phương Lê
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 95 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Phương Lê
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.019825
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.019825dauthithuhuyenthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187860
00251
004BC310674-5FCB-4357-9093-CAAEE7250FEE
005201904251550
008160608s2018 vm vie
0091 0
039|y20190425155042|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a340.07|bĐH 987g/ 18|223 ed.
100 |aĐậu, Thị Thu Huyền|eTác giả
245 |aGiáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Chính trị học: 8.31.02.01 / |cĐậu Thị Thu Huyền; Ng.h.d.: TS Vũ Thị Phương Lê
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a95 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2018
504 |aThư mục: Tr. 90-95|b33
650 |aChính trị
653 |aTrung học phổ thông
653 |aChính trị
653 |aPháp luật
653 |aGiáo dục
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aVũ, Thị Phương Lê|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.019825
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.019825dauthithuhuyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.019825 Kho Luận Án 340.07 ĐH 987g/ 18 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1