Luận Văn Luận Án
322 ĐB 356n/ 18
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An :
DDC 322
Tác giả CN Đặng, Văn Bảy
Nhan đề Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Chính trị học: 8.31.02.01 / Đặng Văn Bảy; Ng.h.d.: TS Đinh Trung Thành
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 113 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Chính trị
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Nghệ An
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Nhân dân
Từ khóa tự do Hội đồng
Tác giả(bs) CN Đinh, Trung Thành
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.019837
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019837thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00187869
00251
004640ED62C-82E0-4F7A-B5EC-F6F8381A93C0
005201904251612
008160608s2018 vm vie
0091 0
039|y20190425161232|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a322|bĐB 356n/ 18|223 ed.
100 |aĐặng, Văn Bảy|eTác giả
245 |aNâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Chính trị học: 8.31.02.01 / |cĐặng Văn Bảy; Ng.h.d.: TS Đinh Trung Thành
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a113 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2018
504 |aTài lieuj tham khảo: tr. 109-113|b49
650 |aChính trị
653 |aChính trị
653 |aNghệ An
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNhân dân
653 |aHội đồng
700 |aĐinh, Trung Thành|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.019837
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.019837thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.019837 Kho Luận Án 322 ĐB 356n/ 18 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1