Luận Văn Luận Án
340 NH 1491t/ 18
Thực hiện pháp luật đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai :
DDC 340
Tác giả CN Nguyễn, Hùng Hải
Nhan đề Thực hiện pháp luật đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 8.38.01.06 / Nguyễn Hùng Hải; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Dũng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2018
Mô tả vật lý 74 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Đăng kí
Từ khóa tự do Đồng Nai
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Dũng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.020247
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.020247thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188263
00251
0040299680E-1A21-416F-9F2B-13D1FC1C1F31
005201905170949
008160608s2018 vm vie
0091 0
039|y20190517094931|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a340|bNH 1491t/ 18|223 ed.
100 |aNguyễn, Hùng Hải|eTác giả
245 |aThực hiện pháp luật đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh từ thực tiễn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 8.38.01.06 / |cNguyễn Hùng Hải; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Dũng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2018
300 |a74 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 74|b11
650 |aLuật pháp
653 |aLuật
653 |aKinh doanh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aĐăng kí
653 |aĐồng Nai
700 |aNguyễn, Văn Dũng|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.020247
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2018/la.020247thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.020247 Kho Luận Án 340 NH 1491t/ 18 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1