Giáo trình
621.43 HT 115t/ 11
Thực hành động cơ đốt trong /
ISBN Giá: 25.000 VNĐ
DDC 621.43
Tác giả CN Hoàng, Minh Tác
Nhan đề Thực hành động cơ đốt trong / Hoàng Minh Tác
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
Mô tả vật lý 191 tr. : Minh họa ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Vật lí ứng dụng
Từ khóa tự do Động cơ đốt trong
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.030345-64
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/thuchanhdongcodottrong gt.30345thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188397
0023
00419E9F004-D3E6-4BD7-8A70-22E11D1AC4F8
005202009080833
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c25.000 VNĐ
039|a20200908083340|bbmyen|c20200908081157|dbmyen|y20190529081435|zpvnhan
040|aVN
041 |avie
082 |a621.43|bHT 115t/ 11|223 ed.
100 |aHoàng, Minh Tác|eTác giả
245 |aThực hành động cơ đốt trong / |cHoàng Minh Tác
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2011
300 |a191 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 189|b08
650 |aVật lí
653 |aVật lí
653 |aGiáo trình
653 |aVật lí ứng dụng
653 |aĐộng cơ đốt trong
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.030345-64
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/thuchanhdongcodottrong gt.30345thumbimage.jpg
890|a20|b117|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.030345 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 1
2 GT.030346 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 2 Hạn trả:02-01-2021
3 GT.030347 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 3
4 GT.030348 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 4
5 GT.030349 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 5
6 GT.030350 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 6
7 GT.030351 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 7
8 GT.030352 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 8
9 GT.030353 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 9
10 GT.030354 Kho Giáo trình 621.43 HT 115t/ 11 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào