Giáo trình
519 NT 3741g/ 19
Giáo trình toán thống kê trong thể dục thể thao :
ISBN 978-604-923-455-2 Giá: 60.000 VNĐ
DDC 519
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thế
Nhan đề Giáo trình toán thống kê trong thể dục thể thao : Dùng cho sinh viên đại học ngành giáo dục thể thao / Nguyễn Thị Thế (chủ biên), Dương Xuân Giáp, Nguyễn Thị Thanh Hiền
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 223 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán thông kê
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Toán thông kê
Từ khóa tự do Giáo trình Đại học Vinh
Tác giả(bs) CN Dương, Xuân Giáp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thanh Hiền
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.030785-864
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gt.030785thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188451
0023
00478FE7022-CAA9-4373-82E6-0AA04E12AB10
005202009291513
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-455-2|c60.000 VNĐ
039|a20200929151318|bpvtho|c20200910150337|dbmyen|y20190905143156|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a519|bNT 3741g/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Thế|eTác giả
245 |aGiáo trình toán thống kê trong thể dục thể thao : |bDùng cho sinh viên đại học ngành giáo dục thể thao / |cNguyễn Thị Thế (chủ biên), Dương Xuân Giáp, Nguyễn Thị Thanh Hiền
260 |aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2019
300 |a223 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán thông kê
653 |aGiáo trình
653 |aThể thao
653 |aThể dục
653 |aToán thông kê
653 |aGiáo trình Đại học Vinh
700 |aDương, Xuân Giáp|eTác giả
700 |aNguyễn, Thị Thanh Hiền|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.030785-864
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/gt.030785thumbimage.jpg
890|a80|b28|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.030860 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 79
2 GT.030864 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 80
3 GT.030787 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 3
4 GT.030788 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.030789 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 5
6 GT.030790 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 6
7 GT.030791 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.030792 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.030793 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 9
10 GT.030794 Kho Giáo trình 519 NT 3741g/ 19 Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào