Giáo trình
345 G 434/ 19
Giáo trình luật hình sự Việt Nam /
ISBN 978-604-923-456-9 Giá: 120.000 VNĐ
DDC 345
Nhan đề Giáo trình luật hình sự Việt Nam / TS lưu Hoài Bảo ...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 497 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Lưu, Hoài Bảo
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Phương Linh
Tác giả(bs) CN Bùi, Thi Phương Quỳnh
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.030945-1024
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188485
0023
0043DB3262D-A7B0-43A5-8239-37906B14BEED
005202009150901
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-456-9|c120.000 VNĐ
039|a20200915090146|bpvtho|c20190926084337|dbmhagiang|y20190926082648|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a345|bG 434/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình luật hình sự Việt Nam / |cTS lưu Hoài Bảo ...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2019
300 |a497 tr. ; |c24 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aLuật hình sự
653 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aLưu, Hoài Bảo|cTS|eTác giả
700 |aĐặng, Thị Phương Linh|cThS|eTác giả
700 |aBùi, Thi Phương Quỳnh|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.030945-1024
890|a80|b93
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.030945 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:09-10-2020
2 GT.030946 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:10-10-2020
3 GT.030947 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:27-11-2020
4 GT.030948 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 4
5 GT.030949 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:26-11-2020
6 GT.030950 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:29-10-2020
7 GT.030951 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 7
8 GT.030952 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 8
9 GT.030953 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:26-11-2020
10 GT.030954 Kho Giáo trình 345 G 434/ 19 Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:24-10-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào