Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
657 G 434/ 19
Giáo trình kế toán tài chính /
ISBN Giá: 75.000 VNĐ
DDC 657
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính / Đường Thị Quỳnh Liên,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nxb Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 294 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Đường, Thị Quỳnh Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hạnh Duyên
Tác giả(bs) CN Đặng, Thúy An
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Dũng
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.031105-84
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/gt.031105ketoanthumbimage.jpg
000 00000ndm#a2200000ua#4500
00188625
00231
0043FE29BE7-1B01-463A-81ED-C173C9D1C2CB
005202009111010
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |c75.000 VNĐ
039|a20200911101039|bbmyen|c20200911100959|dbmyen|y20191028144155|zpvhang
040|aVN
041 |aVie
082 |a657|bG 434/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình kế toán tài chính / |cĐường Thị Quỳnh Liên,...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bNxb Đại học Vinh, |c2019
300 |a294 tr. ; |c27 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: Tr. 293 - 294|b20
650 |aKế toán tài chính
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aKế toán tài chính
653|aGiáo trình ĐHV
700 |aĐường, Thị Quỳnh Liên|eChủ biên
700 |aNguyễn, Thị Hạnh Duyên|eTác giả
700 |aĐặng, Thúy An|eTác giả
700|aNguyễn, Hoàng Dũng|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.031105-84
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/gt.031105ketoanthumbimage.jpg
890|a80|b288|c1|d74
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.031105 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 1
2 GT.031106 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 2 Hạn trả:12-10-2023
3 GT.031107 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 3 Hạn trả:05-10-2023
4 GT.031108 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 4 Hạn trả:06-10-2022
5 GT.031109 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 5 Hạn trả:02-12-2023
6 GT.031110 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 6 Hạn trả:07-10-2023
7 GT.031111 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 7 Hạn trả:17-09-2023
8 GT.031112 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 8 Hạn trả:06-10-2023
9 GT.031113 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 9 Hạn trả:02-12-2023
10 GT.031114 Kho Giáo trình 657 G 434/ 19 Giáo trình 10 Hạn trả:02-12-2023
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8