• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 510 HC 4921t/ 19
    Nhan đề: Thiết kế và sử dụng tình huống dạy học giúp học sinh kiến tạo tri thức trong dạy học phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 :

DDC 510
Tác giả CN Hồ, Trọng Chắt
Nhan đề Thiết kế và sử dụng tình huống dạy học giúp học sinh kiến tạo tri thức trong dạy học phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8.14.01.11 / Hồ Trọng Chắt; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 131 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Tọa độ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chiến Thắng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.020371
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.020371 hotrongchatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189238
00251
004949D3C8A-E89F-448B-9E87-8FD633FB5923
005202002251527
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200225152740|bpvnhan|c20200225143117|dpvnhan|y20200221150944|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bHC 4921t/ 19|223 ed.
100 |aHồ, Trọng Chắt|eTác giả
245 |aThiết kế và sử dụng tình huống dạy học giúp học sinh kiến tạo tri thức trong dạy học phương pháp tọa độ trong không gian ở lớp 12 : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8.14.01.11 / |cHồ Trọng Chắt; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a131 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: 109-131|b14
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aTọa độ
700 |aNguyễn, Chiến Thắng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.020371
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.020371 hotrongchatthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d31
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.020371 Kho Luận Án 510 HC 4921t/ 19 Luận văn, Luận án 1
Comment