Luận Văn Luận Án
515 VT 8831b/ 18
Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải tích 12 :
DDC 515
Tác giả CN Võ, Anh Tú
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải tích 12 : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán: 81.40.11.1 / Võ Anh Tú; Ng.h.d.; TS Phạm Xuân Chung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 81 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuân Chung
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.020380
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.020380 votuanhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189247
00251
00485EABF4C-0CAA-45A8-8C6D-2F3857BD28D0
005202002251439
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200225143924|bpvnhan|y20200225083529|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a515|bVT 8831b/ 18|223 ed.
100 |aVõ, Anh Tú|eTác giả
245 |aBồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải tích 12 : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán: 81.40.11.1 / |cVõ Anh Tú; Ng.h.d.; TS Phạm Xuân Chung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a81 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục; tr. 73-81|b28
650 |aToán học
653 |aTrung học phổ thông
653 |aGiải tích
653 |aToán học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aPhạm, Xuân Chung|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.020380
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2019/la.020380 votuanhthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.020380 Kho Luận Án 515 VT 8831b/ 18 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1