Luận Văn Luận Án
632 CN 4994n/ 19
Nghiên cứu thành phần sâu hại đậu bắp, đặc điểm sinh thái của loại sâu loang ( Earias fabia stoll) và sử dụng biện pháp ít độc phòng chống chúng tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh hòa :
DDC 632
Tác giả CN Cao, Minh Ngự
Nhan đề Nghiên cứu thành phần sâu hại đậu bắp, đặc điểm sinh thái của loại sâu loang ( Earias fabia stoll) và sử dụng biện pháp ít độc phòng chống chúng tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh hòa : Luận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng: 8.62.01.10 / Cao Minh Ngự; Ng.h.d.: PGS.TS Trương Xuân Lam
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 61 tr. : Ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Nông lâm ngư
Từ khóa tự do Khoa học cây trồng
Từ khóa tự do Đậu bắp
Tác giả(bs) CN Trương, Xuân Lam
Địa chỉ Kho Nông Lâm Ngư(1): LA.021364
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021364 caominhnguthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190217
00251
00471871828-6518-498A-BE8D-DCEB3E020826
005202003181029
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20200318102918|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a632|bCN 4994n/ 19|223 ed.
100 |aCao, Minh Ngự|eTác giả
245 |aNghiên cứu thành phần sâu hại đậu bắp, đặc điểm sinh thái của loại sâu loang ( Earias fabia stoll) và sử dụng biện pháp ít độc phòng chống chúng tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh hòa : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng: 8.62.01.10 / |cCao Minh Ngự; Ng.h.d.: PGS.TS Trương Xuân Lam
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a61 tr. : |bẢnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục cuối chính văn: tr. 46-61|b33
650 |aNông nghiệp
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNông lâm ngư
653 |aKhoa học cây trồng
653 |aĐậu bắp
700 |aTrương, Xuân Lam|eNg.h.d.|cPGS.TS.
852|aTVV|bKho Nông Lâm Ngư|j(1): LA.021364
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021364 caominhnguthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021364 Kho Nông Lâm Ngư 632 CN 4994n/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào