Luận Văn Luận Án
635.6596 NN 4992a/ 19
Ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong vụ xuân 2018 tại thành phố Vinh, Nghệ An :
DDC 635.6596
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Ngát
Nhan đề Ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong vụ xuân 2018 tại thành phố Vinh, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng: 8.62.01.10 / Nguyễn Thị Hồng Ngát; Ng.h.d.: TS Phan Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 163 tr. : Ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Nông lâm ngư
Từ khóa tự do Lạc
Từ khóa tự do Phân bón NPK
Từ khóa tự do Khoa học cây trồng
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Thu Hiền
Địa chỉ Kho Nông Lâm Ngư(1): LA.021365
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021365 nguyenthongngatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190218
00251
004DB647CE6-B57A-4164-8DE9-37A2E8A96E8D
005202003181412
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20200318141159|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a635.6596|bNN 4992a/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Hồng Ngát|eTác giả
245 |aẢnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong vụ xuân 2018 tại thành phố Vinh, Nghệ An : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học cây trồng: 8.62.01.10 / |cNguyễn Thị Hồng Ngát; Ng.h.d.: TS Phan Thị Thu Hiền
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a163 tr. : |bẢnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b83
650 |aNông nghiệp
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNông lâm ngư
653 |aLạc
653 |aPhân bón NPK
653 |aKhoa học cây trồng
700 |aPhan, Thị Thu Hiền|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Nông Lâm Ngư|j(1): LA.021365
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021365 nguyenthongngatthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021365 Kho Nông Lâm Ngư 635.6596 NN 4992a/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào