Luận Văn Luận Án
378.1 NT 8838p/ 19
Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường Đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực :
DDC 378.1
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tuấn
Nhan đề Phát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường Đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực : Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / Nguyễn Minh Tuấn; Ng.h.d.: TS Phan Quốc Lâm, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 249 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giảng viên
Tác giả(bs) CN Phan, Quốc Lâm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đệ
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021367
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021367 nguyenminhtuanthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190227
00251
004DCE5444C-3A49-42DF-8543-905755C7D772
005202003190910
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200319091046|bpvnhan|c20200319085613|dpvnhan|y20200319084236|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a378.1|bNT 8838p/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Minh Tuấn|eTác giả
245 |aPhát triển đội ngũ giảng viên khối ngành kỹ thuật các trường Đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tiếp cận năng lực : |bLuận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / |cNguyễn Minh Tuấn; Ng.h.d.: TS Phan Quốc Lâm, PGS.TS Nguyễn Văn Đệ
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a249 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư muc: Cuối chính văn|b109
650 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiảng viên
700 |aPhan, Quốc Lâm|eNg.h.d.|cTS
700|aNguyễn, Văn Đệ|cNg.h.d.|ePGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021367
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021367 nguyenminhtuanthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021367 Kho Luận Án 378.1 NT 8838p/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào