Luận Văn Luận Án
373.12 NĐ 682q/ 19
Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trùng trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực :
DDC 373.12
Tác giả CN Ngô, Xuân Đông
Nhan đề Quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trùng trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực : Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / Ngô Xuân Đông: Ng.h.d.: PGS.TS Phạm Minh Hùng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 225 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hùng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021326
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021326 ngoxuanđongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190230
00251
00417CE11E6-2812-4A06-B3AD-95152AE03744
005202003190906
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200319090605|bpvnhan|c20200319085706|dpvnhan|y20200319084902|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a373.12|bNĐ 682q/ 19|223 ed.
100 |aNgô, Xuân Đông|eTác giả
245 |aQuản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trùng trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực : |bLuận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / |cNgô Xuân Đông: Ng.h.d.: PGS.TS Phạm Minh Hùng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a225 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |b140
650 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aTrung học cơ sở
653 |aQuản lí
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aQuản lí giáo dục
700 |aPhạm, Minh Hùng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021326
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021326 ngoxuanđongthumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021326 Kho Luận Án 373.12 NĐ 682q/ 19 Luận văn, Luận án 1 Hạn trả:03-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào