Luận Văn Luận Án
373.12 LU 97p/ 19
Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực :
DDC 373.12
Tác giả CN Lưu, Hồng Uyên
Nhan đề Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực : Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / Lưu Hồng Uyên; Ng.h.d.: PGS.TS Phạm Minh Hùng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 218 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Trung học cơ sở
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo viên
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hùng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021327
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021327 luuhonguyenthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190232
00251
004E3757843-29C4-4E7A-ACC3-DEFDA7407D3B
005202003190906
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200319090629|bpvnhan|c20200319085543|dpvnhan|y20200319085455|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a373.12|bLU 97p/ 19|223 ed.
100 |aLưu, Hồng Uyên|eTác giả
245 |aPhát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực : |bLuận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9140114 / |cLưu Hồng Uyên; Ng.h.d.: PGS.TS Phạm Minh Hùng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a218 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b91
650 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aTrung học cơ sở
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiáo viên
700 |aPhạm, Minh Hùng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021327
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021327 luuhonguyenthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021327 Kho Luận Án 373.12 LU 97p/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào