Luận Văn Luận Án
510 NL 16d/ 19
Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức :
DDC 510
Tác giả CN Nguyễn, Trần Lâm
Nhan đề Dạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức : Luận án Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán: 9.14.01.11 / Nguyễn Trần Lâm; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Thuận; GS.TS Đào Tam
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 264 tr. : Ảnh ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Lí luận và phương pháp dạy học môn toán
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thuận
Tác giả(bs) CN Đào, Tam
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021328
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021328 nguyentranlamthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190233
00251
00499452B16-C0AB-444A-B2FA-E4D76DDE9A9D
005202003190856
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20200319085645|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bNL 16d/ 19|223 ed.
100 |aNguyễn, Trần Lâm|eTác giả
245 |aDạy học toán cho học sinh trung học phổ thông chuyên lí, hóa, sinh theo định hướng bồi dưỡng năng lực khám phá và chiếm lĩnh tri thức : |bLuận án Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán: 9.14.01.11 / |cNguyễn Trần Lâm; Ng.h.d.: TS Nguyễn Văn Thuận; GS.TS Đào Tam
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a264 tr. : |bẢnh ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b217
650 |aLí luận và phương pháp dạy học môn toán
653 |aGiáo dục
653 |aLuận án Tiến sĩ
700 |aNguyễn, Văn Thuận|eNg.h.d.|cTS.
700|aĐào, Tam|cNg.h.d.|eGS.TS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021328
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021328 nguyentranlamthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021328 Kho Luận Án 510 NL 16d/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào