Luận Văn Luận Án
895.92232 LĐ 6316c/ 19
Cảm hứng xê dịch trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (1900 - 1945) :
DDC 895.92232
Tác giả CN Lê, Việt Đoàn
Nhan đề Cảm hứng xê dịch trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (1900 - 1945) : Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: 9.22.01.21 / Lê Việt Đoàn; Ng.h.d.: PGS.TS Biện Minh Điền, TS Lê Thanh Nga
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 201 ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Thế kỉ XX
Từ khóa tự do 1900 - 1945
Tác giả(bs) CN Biện, Minh Điền
Tác giả(bs) CN Lê, Thanh Nga
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021330
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021330 levietđoanthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190235
00251
004ADCD6968-B819-4B80-B94D-65B3CFC56918
005202003190904
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20200319090401|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a895.92232|bLĐ 6316c/ 19|223 ed.
100 |aLê, Việt Đoàn|eTác giả
245 |aCảm hứng xê dịch trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX (1900 - 1945) : |bLuận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: 9.22.01.21 / |cLê Việt Đoàn; Ng.h.d.: PGS.TS Biện Minh Điền, TS Lê Thanh Nga
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a201 ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b250
650 |aVăn học Việt Nam
653 |aVăn học Việt Nam
653 |aVăn học
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aThế kỉ XX
653 |a1900 - 1945
700 |aBiện, Minh Điền|eNg.h.d.|cPGS.TS
700|aLê, Thanh Nga|cNg.h.d.|eTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021330
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021330 levietđoanthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021330 Kho Luận Án 895.92232 LĐ 6316c/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào