Luận Văn Luận Án
510 PC 3929t/ 19
Thiết kế và sử dụng các tình huống học tập hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm :
DDC 510
Tác giả CN Phạm, Thị Kim Châu
Nhan đề Thiết kế và sử dụng các tình huống học tập hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm : Luận án Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán: 9.14.01.11 / Phạm Thị Kim Châu; Ng.h.d.: GS.TS Đào Tam; TS Phạm Xuân Chung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 208 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm
Tác giả(bs) CN Đào, Tam
Tác giả(bs) CN Phạm, Xuân Chung
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021329
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021329 phamtkimchauthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190237
00251
00438AEB3A6-FB67-4034-AF0B-C8F2FE9052B8
005202003190905
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|y20200319090554|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bPC 3929t/ 19|223 ed.
100 |aPhạm, Thị Kim Châu|eTác giả
245 |aThiết kế và sử dụng các tình huống học tập hỗ trợ đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm : |bLuận án Tiến sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán: 9.14.01.11 / |cPhạm Thị Kim Châu; Ng.h.d.: GS.TS Đào Tam; TS Phạm Xuân Chung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a208 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b91
650 |aLí luận và Phương pháp dạy học bộ môn toán
653 |aGiáo dục
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aHoạt động trải nghiệm
700 |aĐào, Tam|eNg.h.d.|cGS.TS.
700|aPhạm, Xuân Chung|cNg.h.d.|eTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021329
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021329 phamtkimchauthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021329 Kho Luận Án 510 PC 3929t/ 19 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào