Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
346.07 G 434(1)/ 19
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam.
ISBN 978-604-81-1599-9 Giá: 70.000 VNĐ
DDC 346.07
Nhan đề Giáo trình Luật thương mại Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Viết Tý (Đồng chủ biên),...[và những người khác]Tập 1 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 499 tr. ; 22 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Bảo Ánh
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.033742-61
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.033742thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190353
00232
004858C6879-8D58-43C9-9954-01FBEBD0ADAB
005202009151509
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-81-1599-9|c70.000 VNĐ
039|a20200915150953|bpvtho|y20200428161243|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a346.07|bG 434(1)/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình Luật thương mại Việt Nam. |nTập 1 / |cPGS.TS Nguyễn Viết Tý (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
250 |aTái bản lần thứ hai
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a499 tr. ; |c22 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 487-490|b46
650 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653 |aLuật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật thương mại
700 |aNguyễn, Thị Dung|cTS.|eĐồng chủ biên
700 |aNguyễn, Thị Vân Anh|cPGS.TS.|eTác giả
700 |aNguyễn, Viết Tý|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
700|aTrần, Thị Bảo Ánh|cTS.|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.033742-61
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.033742thumbimage.jpg
890|a20|b21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.033754 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:09-10-2020
2 GT.033742 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:21-10-2020
3 GT.033743 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-11-2020
4 GT.033744 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:20-11-2020
5 GT.033745 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:27-11-2020
6 GT.033746 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:23-10-2020
7 GT.033747 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:13-11-2020
8 GT.033748 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:23-10-2020
9 GT.033749 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:22-10-2020
10 GT.033750 Kho Giáo trình 346.07 G 434(1)/ 19 Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:22-10-2020
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào