Sách
340.5 TH 1114h/ 19
Hệ thống án lệ và các nghị quyết :
ISBN 978-604-80-4010-9 Giá: 360.000 VNĐ
DDC 340.5
Tác giả CN Trần, Văn Hà
Nhan đề Hệ thống án lệ và các nghị quyết : Của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân, gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 - 2019 (Tái bản sửa đổi, bổ sung) / Trần Văn Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 631 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Nghị quyết
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(5): XH.029155-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029155hethongthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190481
0021
0044B9A5024-C795-4A25-915C-64C1571BFE95
005202006251531
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-80-4010-9|c360.000 VNĐ
039|y20200625153127|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a340.5|bTH 1114h/ 19|223 ed.
100 |aTrần, Văn Hà|cTS|eBiên soạn
245 |aHệ thống án lệ và các nghị quyết : |bCủa hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân, gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 - 2019 (Tái bản sửa đổi, bổ sung) / |cTrần Văn Hà
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a631 tr. ; |c27 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aLuật pháp
653 |aNghị quyết
653 |aHệ thống
653 |aHôn nhân
653 |aTòa án nhân dân
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(5): XH.029155-9
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029155hethongthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029158 Ban Khoa học Xã hội 340.5 TH 1114h/ 19 Sách Tiếng Việt 4
2 XH.029157 Ban Khoa học Xã hội 340.5 TH 1114h/ 19 Sách Tiếng Việt 3
3 XH.029159 Ban Khoa học Xã hội 340.5 TH 1114h/ 19 Sách Tiếng Việt 5
4 XH.029156 Ban Khoa học Xã hội 340.5 TH 1114h/ 19 Sách Tiếng Việt 2
5 XH.029155 Ban Khoa học Xã hội 340.5 TH 1114h/ 19 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào