Sách
345 B 6137/ 18
Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 :
ISBN 978-604-72-2974-1 Giá: 400.000 VNĐ
DDC 345
Nhan đề Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 : ( Sửa đổi, bổ sung năm 2017) / PGS.TS Trần Văn Luyện,...[và những người khac]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2018
Mô tả vật lý 1023 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật hình sự
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật
Tác giả(bs) CN Pham, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Phùng, Thế Vắc
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Luyện
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(5): XH.029160-4
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029160thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190482
0021
004BF564335-6ABB-41E0-BA41-1120FACD163A
005202006251541
008160608s2018 vm vie
0091 0
020 |a978-604-72-2974-1|c400.000 VNĐ
039|y20200625154142|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a345|bB 6137/ 18|223 ed.
245 |aBình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 : |b( Sửa đổi, bổ sung năm 2017) / |cPGS.TS Trần Văn Luyện,...[và những người khac]
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2018
300 |a1023 tr. ; |c27 cm.
650 |aLuật hình sự
653 |aKhoa học
653 |aBình luận
653 |aLuật hình sự
653 |aHình sự
653 |aBộ luật
700 |aPham, Thanh Bình|cPGS.TS |eTác giả
700 |aPhùng, Thế Vắc|cPGS.TS |eTác giả
700 |aTrần, Văn Luyện|cPGS.TS |eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(5): XH.029160-4
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029160thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029162 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 3
2 XH.029164 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 5
3 XH.029161 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 2
4 XH.029160 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 1
5 XH.029163 Ban Khoa học Xã hội 345 B 6137/ 18 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào