Sách
342.597023 T 422/ 19
Thi hành hiến pháp năm 2013 :
ISBN 978-604--57-4849-7 Giá: 247.000 VNĐ
DDC 342.597023
Nhan đề Thi hành hiến pháp năm 2013 : Thực trạng và những vấn đề đặt ra : Sách tham khảo / PGS.TS. Nguyễn Thị Quế,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 664 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Khoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Hiến pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thi hành
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quế,
Tác giả(bs) CN Vũ, Công Giao
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Anh
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(10): XH.029165-74
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029165thihanhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190483
0021
004E9334DB0-F3C5-44ED-96AC-6F7500A1DE8D
005202006251556
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604--57-4849-7|c247.000 VNĐ
039|y20200625155625|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a342.597023|bT 422/ 19|223 ed.
245 |aThi hành hiến pháp năm 2013 : |bThực trạng và những vấn đề đặt ra : Sách tham khảo / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Quế,...[và những người khác]
260 |aHà Nội :|bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a664 tr. ; |c24 cm.
500 |aKhoa luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
650 |aHiến pháp
653 |aViệt Nam
653 |aSách tham khảo
653 |aHiến pháp
653 |aThi hành
700 |aNguyễn, Thị Quế,|cPGS.TS. |eTác giả
700 |aVũ, Công Giao|cPGS.TS. |eTác giả
700 |aNguyễn, Hoàng Anh|cPGS.TS. |eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(10): XH.029165-74
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029165thihanhthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029171 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 7
2 XH.029166 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 2
3 XH.029167 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 3
4 XH.029168 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 4
5 XH.029170 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 6
6 XH.029172 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 8
7 XH.029173 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 9
8 XH.029174 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 10
9 XH.029165 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 1
10 XH.029169 Ban Khoa học Xã hội 342.597023 T 422/ 19 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào